Kulak Kireçlenmesi

Otoskleroz nedir?

Otoskleroz iki eski kelimeden gelen bir terimdir: “oto”, yani “kulak” ve “skleroz”, yani “vücut dokusunun anormal sertleşmesi”. Otoskleroz, orta kulaktaki anormal kemik yeniden şekillenmesinin bir sonucudur. Kemik yeniden şekillenmesi, eski dokunun yeni doku ile değiştirilerek kemik dokusunun yenilendiği devam eden bir süreçtir. Dünyada 4 milyondan fazla insanı etkilemektedir. Birçok otoskleroz vakasının kalıtsal olduğu düşünülmektedir. Orta yaşlı beyaz kadınlar en fazla risk altında olanlardır.

Sağlıklı İşitme Nedir?

Sağlıklı işitme, havadaki ses dalgalarını kulak içinde elektrokimyasal sinyallere dönüştüren bir dizi olaya dayanır.

 1. İlk olarak, ses dalgaları dış kulağa girer ve kulak kanalı adı verilen dar bir geçitten geçerek kulak zarına ulaşır.
 2. Elektrokimyasal sinyaller dönüştürüldükten sonra işitme siniri bunları beyne taşır.
 3. Kulağa giren ses dalgaları kulak zarını titreştirir. Titreşimler buradan orta kulaktaki malleus, incus ve stapes adı verilen üç küçük kemiğe gider.
 4. Orta kulak kemikleri ses titreşimlerini yükseltir ve kokleaya gönderir. Koklea, iç kulakta sıvı dolu, salyangoz şeklinde bir yapıdır.
 5. Kokleanın üst ve alt kısımları, işitmenin temel yapıları için taban görevi gören elastik bir “baziler” zar ile ayrılmıştır.
 6. Kulağa giren ses titreşimleri koklea içindeki sıvıda dalgalar oluşturarak baziler membran boyunca ilerleyen bir dalga yaratır. Zarın yüzeyinde bulunan kıl hücreleri dalgayla birlikte “seyahat eder” ve onunla birlikte yukarı ve aşağı hareket eder.
 7. Kıl hücrelerinin kıl benzeri yapıları çıkıntılı bir zarla karşılaşarak kılların bir tarafa doğru eğilmesine ve açık gözeneklere benzeyen kanallar oluşturmasına neden olur. Daha sonra kimyasal maddeler içeri girerek işitme sinirinin beyne ilettiği bir elektrik sinyali oluşturur. Sonuç, tanınabilir bir sestir.

Kokleanın tabanına yakın saç hücreleri, cep telefonu zili gibi daha tiz sesleri algılar. Ortaya yakın olanlar ise büyük bir köpeğin havlaması gibi daha düşük perdeli sesleri algılar.

Otoskleroza ne sebep olur?

Otoskleroz genellikle orta kulaktaki kemiklerden biri olan stapes kemiği yerine sıkıştığında ortaya çıkar. Dış kulakta kulak kepçesi, temporal kemik ve kulak kanalı bulunur. Orta kulakta kulak zarı, malleus, incus ve stapes bulunur. İç kulakta yarım daire kanalları, östaki borusu, koklea, vestibüler sinir ve işitme siniri bulunur.

Bunun neden olduğu henüz net değildir, ancak bilim insanları bunun daha önce geçirilmiş bir kızamık enfeksiyonu, iç kulağı çevreleyen kemik dokusundaki stres kırıkları veya bağışıklık sistemi bozuklukları ile ilgili olabileceğini düşünmektedir. Otoskleroz ayrıca ailelerde de görülme eğilimindedir.

Ayrıca sitokin olarak bilinen üç farklı bağışıklık sistemi hücresinin etkileşiminden de kaynaklanıyor olabilir. Araştırmacılar, bu üç maddenin uygun dengesinin sağlıklı kemik yeniden şekillenmesi için gerekli olduğuna inanmaktadır. Araştırmacılar ayrıca bu maddelerin seviyelerindeki dengesizliğin otosklerozda meydana gelen anormal yeniden şekillenme türüne neden olabileceğine inanmaktadır.

Otosklerozun belirtileri nelerdir?

 • İşitme kaybı otosklerozun en sık bildirilen belirtisidir. Genellikle bir kulakta başlar ve daha sonra diğer kulağa geçer. Bu kayıp çok kademeli olarak ortaya çıkabilir. Otosklerozu olan birçok kişi ilk olarak düşük tonları duyamadıklarını veya bir fısıltıyı duymadıklarını fark eder.
 • Bazı kişilerde baş dönmesi,
 • denge sorunları veya kulak çınlaması da olabilir.
 • Tinnitus, bazen işitme kaybıyla birlikte ortaya çıkan kulaklarda veya kafada uğultu, tıkırtı, tıslama, ıslık sesi veya çınlamadır.

Otoskleroz kendini nasıl gösterir?

Otosklerozlu hastalarda düşük frekanslarda daha belirgin olan ilerleyici işitme kaybı vardır, bu nedenle sesli harfleri veya erkek seslerini anlamakta daha fazla zorluk çekerler. Buna ek olarak,

 • yaklaşık %50’sinde kulak çınlaması ve sadece %10’unda vertigo görülür.
 • Son belirti, hastalık iç kulağa yayıldığında ve vestibüler organı etkilediğinde ortaya çıkar. Vakaların %80’inde işitme kaybı iki taraflıdır, hastalığın erken evrelerinde ise tek taraflıdır.

Otoskleroz nasıl teşhis edilir?

Otoskleroz tanısının anahtarı, kulak burun boğaz uzmanı tarafından gerçekleştirilen ve liminal tonal odyometri, odyometri, vokal odyometri ve stapedial reflekslerle impedans testini içeren bir işitsel çalışmadır.

BT:

Ayrıca, izlenecek tedaviye karar verebilmek için bilgisayarlı tomografi (BT) gibi tamamlayıcı çalışmalar da gerekli olacaktır.

Fizik muayene:

Fizik muayenede, iletim tipi işitme kaybına neden olabilecek dış kulak yolu veya timpanik membranın diğer hastalıklarının ekarte edilmesi esastır. Otosklerozda otoskopi normaldir.

Otoskleroz, işitme konusunda uzmanlaşmış sağlık profesyonelleri tarafından teşhis edilir. Bu profesyoneller arasında kulak, burun, boğaz ve boyun (KBB) hastalıkları konusunda uzmanlaşmış bir doktor olan bir kulak burun boğaz uzmanı, bir otolog (kulak hastalıkları konusunda uzmanlaşmış bir doktor) veya bir odyolog (işitme bozukluklarını tanımlamak, ölçmek ve tedavi etmek için eğitilmiş bir sağlık uzmanı) yer alır. Teşhiste ilk adım, otoskleroz ile aynı semptomlara neden olabilecek diğer hastalıkları veya sağlık sorunlarını elemektir.

Sonraki adımlar, işitme hassasiyetini (odyogram) ve orta kulaktaki ses iletimini (timpanogram) ölçen işitme testlerini içerir. Bazen otosklerozu teşhis etmek için bilgisayarlı tomografi taraması (BT taraması) gibi tanısal görüntüleme de kullanılır.

Otoskleroz Tedavisi Nedir?

Kemik yeniden şekillenmesi üzerine devam eden araştırmaların potansiyel yeni tedavileri tanımlayabileceği umudu vardır. Hafif otoskleroz, sesi yükselten bir işitme cihazı ile tedavi edilebilir, ancak genellikle ameliyat gerektirir. Stapedektomi olarak bilinen bir prosedürde, cerrah orta kulağa anormal kemiğin etrafından geçen ve ses dalgalarının iç kulağa gitmesine izin vererek işitmeyi geri kazandıran bir protez yerleştirir.

Ameliyatın potansiyel risklerini ve sınırlamalarını netleştirmek için herhangi bir cerrahi prosedürü bir kulak uzmanıyla görüşmek önemlidir. Örneğin, stapedektomiden sonra bir miktar işitme kaybı kalabilir ve nadir durumlarda ameliyat işitme kaybını daha da kötüleştirebilir.

Otoskleroz üzerine Yapılan Araştırmalar

İç kulağın karmaşık mimarisi, bilim insanlarının vücudun bu bölümünü incelemesini zorlaştırmaktadır. Araştırmacılar otosklerozu (veya diğer işitme bozuklukları) olan bir kişinin iç kulağından örnek alıp analiz edemedikleri için, araştırma için bağışlanan kadavralardan alınan kulak kemiği örneklerini incelemek zorundadırlar.

Ayrıca bilim insanlarını biyoloji, bilişim ve görüntüleme alanlarındaki modern teknolojileri hasta tıbbi geçmişi ve patoloji raporlarından elde edilen bilgilerle birleştirmeye teşvik etmektedir. Bu şekilde, kemik anormalliklerinin neden olduğu işitme bozuklukları için yeni ipuçları ve çözümler bulmayı ummaktadır.

NIDCD ayrıca otosklerozun nedenlerini daha iyi anlamak ve olası yeni tedavileri araştırmak için genetik çalışmalara ve kemik yeniden modelleme araştırmalarına fon sağlamaktadır. NIDCD tarafından finanse edilen araştırmacılar şu anda hayvanlarda implante edilebilir bir cihazın etkinliğini test etmektedir. Bu cihaz, otoskleroza neden olan kemik anormalliklerini düzeltmek için kemik büyümesini engelleyen bir ilacı doğrudan iç kulağa iletebilir. Sonuçların umut verici olması halinde, gelecekte insanlar üzerinde de çalışmalar yapılacaktır.

Türkiyede Otoskleroz Tedavisi

Türkiye sağlık sektöründe ve sağlık turizminde kıtasında kendini dünyaya kanıtlamış, dışarıdan bu sebeple çok fazla ziyaret alan bir ülkedir. Ülkede sağlık çalışanları güvenilir ve profesyonel eğitimler alır. Sizde kliniğimizde tüm sorularınıza yanıt alabilir, şimdi arayarak veya online olarak randevu oluşturabilirsiniz.

Sadece 2 Dakikada Bilgi Alın
Online Burun Analizi